Domů | Společnost | Výrobky | Downloads | Kontakt | Galerie | Links | Impressum
Service PLUS
Servisní centrum Krems
Kompetence
Kontaktní osoby
- Vedení společnosti
- Traťové dodávky a nákup
- Realizace zakázek
- Finance
- Prodej
- Nákup
Film
Naše společnost
Společnost Exterstahl je jedním z nejúspěšnějších a nejvýznamnějších dodavatelů ocelových plechů ve střední a jihovýchodní Evropě.

V oblasti spolehlivých dodávek ocelových dlouhých a plochých výrobků je jméno EXTERSTAHL známé na trhu již od roku 1994. Po roce 2000 prošla společnost Exterstahl, nezávislá na hutních producentech, úspěšným vývojem od čistě obchodní společnosti k logistickému centru na zpracování ocelových svitků.

Firma je v soukromých rukách a její vedení sídlí v hornorakouské ocelářské metropoli Linci. Servisní centrum, dokončené roku 2003, se nachází v Kremsu na Dunaji, na spojnici mezi jihovýchodní a severozápadní Evropou – v místě s prvotřídním dopravním napojením (voda / železnice / silnice).

Zpracováváme výhradně svitky renomovaných vybraných hutních závodů z členských zemí EU, a to na základě velmi těsných dlouhodobých vztahů.

Naše SSC se specializuje na výrobu plechů za tepla válcovaných ve všech běžných jakostech. V případě zvláštních požadavků odstraňujeme okuje mechanicky, a to kartáčováním, s následným odsátím uvolněných okují.  Náš výrobní program zahrnuje tloušťky od 2 do 15 mm, detaily naleznete v menu pod bodem Výrobky.

Kromě rakouského trhu prodáváme plechy také ve většině sousedních zemí, podíl exportu činí téměř 70 %.
Našimi zákazníky jsou mnohé významné firmy z oboru stavebních strojů, strojírenství, výroby vozidel a kotlů. Seznam zákazníků vykazuje po řadu let jen malé výkyvy.

Výborné prodejní zkušenosti máme se střednědobými a dlouhodobými rámcovými zakázkami, na přání zákazníků s pevně fixovanými cenami nebo s cenami garantovanými na čtvrtletí nebo pololetí.

Z důvodu kvality skladujeme všechny svitky pod střechou a manipulujeme je ohleduplně pomocí magnetových jeřábů.

Skupina Exterstahl má díky firmě Horex, sídlící v Zagrebu, také důležité zastoupení v Chorvatsku; odtud kromě místního trhu zásobujeme také zákazníky v Maďarsku, Slovinsku, Srbsku, Rumunsku, Bulharsku a Bosně.  
K dispozici zde máme rozsáhlé kapacity zpracování, skladování a prodeje hutních produktů.

Kromě rozsáhlých venkovních ploch má skupina Exterstahl k dispozici přes 20.000 m² nejmodernějších krytých skladovacích a výrobních ploch, vybavených výkonnými magnetovými jeřáby nejmodernější úrovně; všechny lokality mají prvotřídní železniční i silniční dopravní napojení.

R&R Web GmbH >> Homepages mit Funktion